Dokument

                      KTH-Seniorer

Här finns dokument till årsmötet 2021

Verksamhetsberättelse 2019, 2020


Stadsvandring 20 september 2021

 


Borggården. Foto PC

KTH-Seniorer styrelse

Anna Brising ordförande

Gunnar Alin

Jan Grandell

Bo Jalkelöv

Anne Jifält

Suppleanter

Lena Edvardsson

Bosse Rydh

Agneta Wallers