Dokument

                      KTH-Seniorer

Här finns dokument till årsmötet 2021Verksamhetsberättelse 2019, 2020

 

Arkitekthuset. Foto PC

Borggården. Foto PC

KTH-Seniorer styrelse

Anna Brising ordförande

Gunnar Alin

Jan Grandell

Bo Jalkelöv

Anne Jifält

Suppleanter

Lena Edvardsson

Bosse Rydh

Agneta Wallers