Hem

                      KTH-Seniorer

 Aktiviteter 2023


Välkommen till JULFEST 5 december

Inbjudan här.


Statens konstråd 20 november

Medeltidsmuseet 17 oktober.

Tumba pappersbruk 12 september

Långholmens fängelsemuseum 7 juni

”Vi som byggde stadshuset” 27 april

Besök Riksdagen 24 februari 2023. Foton.


Årsmöte 28 mars 2023. Handlingar finns

under fliken dokument.

                                                                 

Medlemsavgift 2023

Årsmötet 2022 beslutade att årsavgiften för
innevarande år ska vara oförändrad

120 kr. Beloppet sätts in på KTH-Seniorers 

plusgirofonto 297630-6 senast 1 mars.


Tidigare aktiviteter

Under sidan Dokument ovan finns information om                                    

tidigare aktiviteter. KTH-Seniorers gamla hemsida,

med all information bevarad, finns här.

KTHs nya arktetkhus

Vålkommen till KTH-seniorer! 
KTH-seniorer är KTH:s pensionärsförening och har funnits sedan 1986. Vi som är medlem
har haft olika arbeten och kommer från alla delar av KTH. Vi träffas och har allmänt trevligt 
på ett enkelt sätt. Ständigt nya idéer och program med olika aktiviteter som utfärder med
buss eller på annat sätt.


Vi besöker intressanta muséer och historiska platser. Exempel på utflykter vi gjort är Birka,
Åland, Dalarö, Upplands vallonbruk, Grythyttan och Reijmyre glasbruk. Varje jul har vi en mycket populär julmiddag med ett härligt julbord. Vi följer med vad som händer på KTH, t.ex. visning av nya lokaler och byggnader. Vår föreningslokal finns på Brinellvägen 24, där vi håller styrelse- och planeringsmöten. Vi har också en bridgeklubb som spelar bridge i lokalen varannan vecka.


Verksamheten finansieras med medlemsavgifter och stöd från Rektor.
Vill du gå med i föreningen så gör detta genom att kontakta någon i styrelsen. Årsavgiften är 120 kr som sätts in på vårt plusgirokonto 29 76 30-6. Ange ditt namn på meddelanadesidan.Kontakt: info@kthseniorer.se eller anna.brising@gmail.com
Organisationsnummer:
802502-6173.


Styrelse
Ordförande: Anna Brising

Ledamöter: Jan Grandell, Birgitta Nordling Lind, Bo Rydh, Margareta Stenlund

Suppleanter: Gunnar Alin, Anders Lindqvist, Agneta Wallers

Revisorer: Leena Druck, Eivor Johannesson

Revisorssuppleant: Eivor Andersson