Hem

                      KTH-Seniorer

Borggården. Foto PC

KTH-Seniorer styrelse

Anna Brising ordförande

Jan Grandell sekreterare

Bo Jalkelöv

Anne Jifält

Margareta Stenlund kassör

Suppleanter

Gunnar Alin

Bosse Rydh

Agneta Wallers

Nya arkitektskolan. Foto PC.

 Aktiviteter 2022


Julfest 6 december. Foton här.

Föreläsning Ukraina 16 november

Vrak-museet 18 oktober

Besök Lövsta bruk 13 september 

Bergianska trädgården 13 juni

Stadsvandringen 4 maj


Handlingar för årsmötet 28 april 2022 finns här

Verksamhetsberättelse 2021

Resultat- och balansräkning 2021

Revisionsberättelse 2021

Valberedningens förslag

Årsmötesprotokoll

                                                                 


Medlemsavgift 2022

Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde 22-02-16

att årsavgiften för innevarande år ska vara oförändrad

120 kr. Beloppet sätts in på KTH-Seniorers 

plusgirofonto 297630-6.


Under sidan Dokument ovan finns information om

tidigare aktiviteter. KTH-Seniorers gamla hemsida,

med all information bevarad, finns här.

KTHs nya arktetkhus

Välkommen till KTH-Seniorer!

KTH-Seniorer är KTH:s pensionärsförening och har funnits sedan 1986. Vi som är medlemmar har haft olika arbeten och kommer från alla delar av KTH. Vi träffas och har allmänt trevligt på ett enkelt sätt. Ständigt nya idéer och program med olika aktiviteter, som utfärder med buss, båt eller på annat sätt.


Vi besöker intressanta muséer och historiska platser. Exempel på utflykter vi gjort är till Birka, Åland, Dalarö, Upplands vallonbruk, Grythyttan och Reijmyre glasbruk. Varje jul har vi en mycket populär julmiddag, med ett härligt julbord. Vi följer med vad som händer på KTH genom t.ex. visning av nya lokaler och byggnader. Vår föreningslokal finns på Brinellvägen 24, där vi håller våra styrelse- och planeringsmöten. Vi har också en bridgeklubb som spelar bridge i lokalen varannan vecka.


Verksamheten finansieras med medlemsavgifter och stöd från Rektor.
Vill du gå med i föreningen så gör detta genom att kontakta någon i styrelsen. Årsavgiften är 120 kronor som sätts in på vårt plusgirokonto 29 76 30-6. Ange ditt namn på meddelanderaden.
 

Kontakt: info@kthseniorer.se eller anna.brising@gmail.com

Organisationsnummer: 802502-6173

KTH-Seniorers stadgar finns här.