Hem

                      KTH-Seniorer

KTH-Seniorer styrelse

Anna Brising ordförande

Gunnar Alin

Jan Grandell

Bo Jalkelöv

Anne Jifält

Suppleanter

Lena Edvardsson

Bosse Rydh

Agneta Wallers


KTH-Seniorer 2021

Vår verksamhet har på grund av pandemin

legat nere under större delen av 2020 och

åtminstone under delar av 2021. Styrelsen har

därför beslutat att årsavgift inte tas ut för 2021.


Traditionell julfest 7 december 2021!

Läs mer här. Foto från julfesten.


Årsmöte 2021

Det blev inget årsmöte 2020, men den 11 juni

2021 genomfördes årsmötet per capsulam.

Årsmötesprotokollet finns här


Under sidan Dokument ovan finns information om

tidigare aktiviteter. KTH-Seniorers gamla hemsida,

med all information bevarad, finns här.
 


Välkommen till KTH-Seniorer!

KTH-Seniorer är KTH:s pensionärsförening och har funnits sedan 1986. Vi som är medlemmar har haft olika arbeten och kommer från alla delar av KTH. Vi träffas och har allmänt trevligt på ett enkelt sätt. Ständigt nya idéer och program med olika aktiviteter, som utfärder med buss, båt eller på annat sätt.


Vi besöker intressanta muséer och historiska platser. Exempel på utflykter vi gjort är till Birka, Åland, Dalarö, Upplands vallonbruk, Grythyttan och Reijmyre glasbruk. Varje jul har vi en mycket populär julmiddag, med ett härligt julbord. Vi följer med vad som händer på KTH genom t.ex. visning av nya lokaler och byggnader. Vår föreningslokal finns på Brinellvägen 24, där vi håller våra styrelse- och planeringsmöten. Vi har också en bridgeklubb som spelar bridge i lokalen varannan vecka.


Verksamheten finansieras med medlemsavgifter och stöd från Rektor.
Vill du gå med i föreningen så gör detta genom att kontakta någon i styrelsen.. Årsavgiften är 120 kronor som sätts in på vårt plusgirokonto 29 76 30-6. Ange ditt namn på meddelanderaden.
 

Kontakt: info@kthseniorer.se eller anna.brising@gmail.com

Organisationsnummer: 802502-6173

KTH-Seniorers stadgar finns här.

KTHs nya arktetkhus

Borggården. Foto PC