Hem

                      KTH-Seniorer

Borggården. Foto PC


KTH-Seniorer 2022


Kallelse till årsmöte 2022

På grund av fortsatt osäkerhet rörande pandemi och

smittspridning kan KTH-Seniorers årsmöte inte heller

i år hållas i enlighet med gällande stadgar. Årsmötes-

besluten för 2022 kommer därför att ske per capsulam.

Samtliga årsmöteshandlingar inklusive protokollsutkast

med beslutsförslag har sänts ut till samtliga 

medlemmar. Eventuella synpunkter på utsända

handlingar lämnas via epost eller telefon till

ordförande Anna Brising (anna.brising@gmail.com, 

0706867792) eller till sekreteraren Jan Grandell

(gran@kth.se, 0721641624) senast kl 18 28 april.

Om inga synpunkter inkommit anses föreslagna beslut

fattade och årsmötesförhandlingarna avslutade.

Utsända handlingar finns här

Verksamhetsberättelse 2021

Resultat- och balansräkning 2021

Revisionsberättelse 2021

Valberedningens förslag

Utkast till årsmötesprotokoll


Medlemsavgift 2022

Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde 22-02-16

att årsavgiften för innevarande år ska vara oförändrad

120 kr. Beloppet sätts in på KTH-Seniorers 

plusgirofonto 297630-6.


Aktiviteter


Traditionell julfest 7 december 2021!

Läs mer här. Foto från julfesten.

Stadsvandringen 4 maj 2022


Under sidan Dokument ovan finns information om

tidigare aktiviteter. KTH-Seniorers gamla hemsida,

med all information bevarad, finns här.
 


KTHs nya arktetkhus

Välkommen till KTH-Seniorer!

KTH-Seniorer är KTH:s pensionärsförening och har funnits sedan 1986. Vi som är medlemmar har haft olika arbeten och kommer från alla delar av KTH. Vi träffas och har allmänt trevligt på ett enkelt sätt. Ständigt nya idéer och program med olika aktiviteter, som utfärder med buss, båt eller på annat sätt.


Vi besöker intressanta muséer och historiska platser. Exempel på utflykter vi gjort är till Birka, Åland, Dalarö, Upplands vallonbruk, Grythyttan och Reijmyre glasbruk. Varje jul har vi en mycket populär julmiddag, med ett härligt julbord. Vi följer med vad som händer på KTH genom t.ex. visning av nya lokaler och byggnader. Vår föreningslokal finns på Brinellvägen 24, där vi håller våra styrelse- och planeringsmöten. Vi har också en bridgeklubb som spelar bridge i lokalen varannan vecka.


Verksamheten finansieras med medlemsavgifter och stöd från Rektor.
Vill du gå med i föreningen så gör detta genom att kontakta någon i styrelsen. Årsavgiften är 120 kronor som sätts in på vårt plusgirokonto 29 76 30-6. Ange ditt namn på meddelanderaden.
 

Kontakt: info@kthseniorer.se eller anna.brising@gmail.com

Organisationsnummer: 802502-6173

KTH-Seniorers stadgar finns här.

KTH-Seniorer styrelse

Anna Brising ordförande

Jan Grandell sekreterare

Bo Jalkelöv

Anne Jifält

Margareta Stenlund kassör

Suppleanter

Gunnar Alin

Bosse Rydh

Agneta Wallers