Program våren 2020

Torsdagen den 23 januari 2020 kl 14.00.

Onsdagen den 5 februari 2020 kl 14.45.

Guidad visning av Stockholms Stadsmuseum

Stadsmuseet - Museets guldkorn
Välkommen till en visning av det nyrenoverade Stadsmuseet och Stockholmsutställningen! Vi får en tur genom stadens och stockholmarnas historia från år 1527 till idag. På denna tur kan vi möta allt från ryska handelsmän, krogmadammer och häxanklagade kvinnor till fabriksarbetare, nattsuddare och bilburen ungdom.

Visningen tar ca 50 minuter och gör nedslag i några av de 31 utställningsrummen. Vi kommer att röra oss i museets tre våningsplan. Detta innebär förflyttningar i trappor eller med hiss, som finns till alla våningsplan.

Samling kl 13.45 (14.30) innanför Stadsmuseets entré, vid borggården plan 0, adress Ryssgården vid Södermalmstorg. Du kommer till plan 0 via trappor eller hiss från torget ovanför.

Kollektivtrafik
Tunnelbana till Slussen, utgång Södermalmstorg, eller buss 2, 3, 53, 55, 57 eller 76 till Södermalmstorg.

Kostnad: Medlemmar 40 kr, icke medlemmar 60 kr.

Anmälan till info@kthseniorer.se eller till Anna Brising, tel 070-686 77 92 senast lördagen den 18 januari (fredagen den 31 januari).

Vi är tacksamma för betalning i förväg till KTH-Seniorers plusgirokonto
29 76 30-6. OBS! Anmälan är bindande efter anmälningstidens utgång.

Välkomna!

museum
Foto: Mattias Ek.