Styrelse


Anna Brising, ordförande 070-686 77 92

Agneta Wallers, kassör 08-647 16 04

Jan Grandell, sekreterare 072-164 16 24

Gunnar Alin, ledamot 08-449 92 82

Bo Jalkelöv, ledamot 08-741 01 13

Lena Edvardsson, suppleant 070-548 06 64

Bosse Rydh, suppleant 070-391 91 80


Revisorer

Margareta Stenlund, revisor 070-531 35 19

Leena Druck, revisor

Marianne Spalding, revisorssuppleant 070-773 37 26