Årsmöten


Årsmötet 2019 ägde rum tisdagen den 5 mars, sal E31 Lindstedtsvägen 3.

Handlingar:


Årsmötet 2018 ägde rum tisdagen den 13 mars, sal D32 Lindstedtsvägen 5.

Handlingar:


Årsmötet 2017 ägde rum torsdagen den 23 mars, sal E31 Lindstedtsvägen 3.

Handlingar:


Årsmötet 2016 ägde rum onsdagen den 16 mars, sal D33 Lindstedtsvägen 5.

Handlingar:


Årsmötet 2015 ägde rum torsdagen den 26 mars. Efter årsmötet gav Anders Folkeson, tidigare universitetslektor i maskinelement vid KTH, glimtar om en del resor bakom järnridån.

Handlingar:


Årsmötet 2014 ägde rum torsdagen den 27 mars. Efter årsmötesförhandlingarna talade riksmarskalk Svante Lindqvist, tidigare professor i teknikhistoria vid KTH, om sin verksamhet som chef för riksmarskalkämbetet och ansvarig för hovstaterna.

Handlingar:


Årsmötet 2013 ägde rum onsdagen den 20 mars.

Efter årsmötesförhandlingarna berättade professor emeritus Torbjörn Thedéen om valprognoser i TV.


Årsmötet 2012 ägde rum onsdagen den 28 mars.

Efter årsmötesförhandlingarna berättade KTH:s Campusarkitekt Kristina Johansson om planerna för KTH:s utveckling, bl.a. för Arkitekturskolan och Albano-området.


Årsmötet 2011 ägde rum 30 mars.

Efter årsmötesförhandlingarna höll professor emeritus Nils Abramsson ett föredrag om "Lasern då och nu".


Årsmötet 2010 ägde rum 17 mars.

Efter årsmötesförhandlingarna berättade TV-meteorolog Helen Johansson om väder och väderprognosarbete.