Bilder från besöket på museet HAMN i Fisksätra. Foto: Anna Brising.Valid CSS!