Program våren 2018

Tisdagen den 6 februari kl 13 - 14.

Guidad visning av utställningen Bergman på modet, Kvinnoroller och kostymer i Bergmans filmer på Hallwylska museet.

bild

Utställningen kan ses som en inledning av 100-årsjubileet av Ingmar Bergmans födelse, som uppmärksammas under 2018. Den presenterar ett urval av kostymer som knyter an till de av Bergmans filmer som utspelar sig under det sena 1800-talet och tidigt 1900-tal. Dessa filmer stämmer tidsmässigt överens med den period då familjen von Hallwyl levde och verkade i sitt palats, innan det blev museum.

I Bergman på modet möter vi kvinnornas centrala roller i Ingmar Bergmans rika filmproduktion - den s.k. Bergmankvinnan. I hans filmer är det oftast kvinnorna som står för färgen, medan männen utgör en mörk fond som får kvinnorna att lysa, inte bara bildligt. Vi får också möta Bergman som person och filmskapare genom familjebilder från hans egen barndom. Det finns tydliga paralleller mellan Bergmans uppväxtmiljö och hans filmiska bildvärld.

Kostnad: Medlemmar 50 kr, icke medlemmar 100 kr.

Samling kl 12.45 vid muséets entré, Hamngatan 4.

Anmälan till info@kthseniorer.se eller till Anna Brising, 070-686 77 92, senast tisdagen den 30 januari. Vi är tacksamma för betalning i förväg till KTH-Seniorers plusgirokonto 29 76 30-6.


Tisdagen den 13 mars kl 17.15.

Årsmöte i sal D32, Lindstedtsvägen 5, KTH.

Motioner och enkla frågor skall lämnas in till styrelsen senast den 1 mars. Efter årsmötesförhandlingarna kommer vår medlem Per Carlson, professor emeritus i fysik, att berätta om Alfred Nobel och Nobelprisen.
Därefter middag på Östra Station. Närmare detaljer i kallelsen.

KALLELSE FÖREDRAGNINGSLISTA VERKSAMHETSBERÄTTELSE
REVISIONSBERÄTTELSE


Torsdagen den 12 april kl 14.00 – ca 14.50 (samling kl 13.45).

Guidad visning av utställningen GULDRUMMET och VIKINGAR på Historiska museet.

guldrum

Guldrummet

I Historiska muséets samlingar finns 52 kg guld och mer än 200 kg silver, och mycket är utställt i Guldrummet. Bland annat kan du se tre unika guldhalskragar från folkvandringstiden (350-500 e.Kr.), silverhängen från vikingatiden, ädelstensbeprydda relikskrin från medeltiden och andra fantastiska föremål, som får våra tiders guldsmeder att häpna över tidigare mästares skicklighet.

Sverige har en av Europas rikaste samlingar av guld och silver från förhistorisk tid. Nästan 3000 föremål från hela landet visas i Guldrummet. Sedan 1600-talet finns en lag som säger att alla föremål av guld, silver eller kopparlegeringar som är mer än 100 år gamla och saknar ägare ska lämnas till staten. Därför har ovanligt många guld- och silverföremål bevarats i vårt land.

Vikingar

Vikingarna är kanske mest kända som brutala rövare. Det finns många bilder och berättelser som handlar om hur de reste runt i världen och skrämde livet ur folk med sina hornprydda hjälmar. Detta är dock inte den sanna historien om vikingarna.

De människor som bodde i Norden under den här tiden, ägnade sig till största delen åt fredlig handel. Många var bönder eller hantverkare på hemmaplan.

I muséets uppskattade utställning finns en del stridsredskap, men även tusentals föremål som ger en annan, mer nyanserad bild av vikingarna. Föremål som berättar om vardagssysslor, handel, tro och familjeliv. Men inga hjälmar med horn...

Kostnad: medlemmar 50 kr, icke medlemmar 100 kronor.

Samling kl 13.45 vid muséets entré, Narvavägen 13-17.

Anmälan till info@kthseniorer.se eller till Anna Brising, 070-686 77 92, senast fredagen den 6 april. Vi är tacksamma för betalning i förväg till KTH-Seniorers plusgirokonto 29 76 30-6.