KTH-SENIORER 👵 👴

valv
Huvudbyggnaden på KTH runt Borggården med det imponerande Stora valvet stod klar och invigdes den 19 oktober 1917 av konung Gustaf V och rektor Carl Jakob Magnell. Arkitekt var Erik Lallerstedt som även engagerade en rad framstående konstnärer för konstnärlig utsmyckning, främst bland dem Carl Milles.
Foto Stora Valvet: Andreas Jonsson den 15 juni 2014.

KTH-Seniorer är KTH:s pensionärsförening och har funnits sedan 1986. Vi som är medlemmar har haft olika arbeten och kommer från alla delar av KTH. Vi träffas och har allmänt trevligt på ett enkelt sätt. Ständigt nya idéer och program med olika aktiviteter, som utfärder med buss, båt eller på annat sätt.

Vi besöker intressanta muséer, tittar på slott och andra historiska ställen. Exempel på utflykter vi gjort är till Birka, Åland, Dalarö, Upplands vallonbruk, Grythyttan och Reijmyre glasbruk. Varje jul har vi en mycket populär julmiddag, med ett gott julbord och lotterier med fina priser. Vi följer också med vad som händer på KTH genom t.ex. visning av nya lokaler och byggnader.

Verksamheten finansieras med medlemsavgifter och stöd från Rektor.

Vill du gå med i föreningen så gör detta genom att kontakta någon i styrelsen eller genom e-post till info@kthseniorer.se. Vid anmälan ange ditt namn, adress och telefonnummer, tidigare arbetsplats (t.ex. institution eller avdelning). Årsavgiften är 120 kronor. KTH har en länk till oss.

Webbplatsen uppdaterad den 8 december 2018. Det går bra att läsa texten i mittspalten på en smartphone. Klicka då på symbolen med fyra parallella streck. Antalet unika besökare på vår webbplats denna vecka = .

KTH-Seniorer
Epost: info@kthseniorer.se
Plusgirokonto: 29 76 30-6
Organisationsnummer: 802502-6173